WSM documenten/ brieven

 De brief is uit 1895 verzonden uit Poeldijk.

 

 

Achterzijde van de bovenstaande brief.

 

        

Een vergroting van de stempel: Loosduinen Hulppostkantoor een zeldzaam stempel.

Een Kleinrondstempel van Poeldijk op 5 cent Wilhelmina, een moeilijk stempel vooral op een brief.

 

 

WSM een brief van de Maatschappij IJzergieterij de Prins van oranje 17 oktober 1888.

 

's Gravenhage 17 oktober 1888

De Directie der Westlandsche

Stoomtramweg maatschappij

                       Amsterdam.

 

           Wij hebben, als vervolg op

ons schrijven van eergisteren de

eer u te berichten, dat heden

uw stoomketel door den ingenieur

van het stoomwezen is geperst

en goedkeurd.

                Gaarne zullen wij ver-

nemen wanneer de schuit of

wagen hier zal zijn om den ketel

af te halen.

 

                Uw geachte berichten

                                     gaarne

gaarne te gemoet ziende, verblij-

ven wij.

                  Hoogachtend

                 Maatschappij

IJzergieterij "de Prins van Oranje"

                 L.C. ten Brummelen

                   Directeur