Post voor 1850

 

 

De oudste (brief)tekst uit mijn verzameling

Loosduinen 13 november 1684

 

 

Hierboven het gehele document.

 

Buitenzijde met lakzegel.

 

 

 

De buitenzijde van een brief verzonden op 13 augustus 1812 gericht aan Mare (Burgemeester) Goes te Loosduinen.

Wonende op de plaats Kraijestijn.

 

De inhoud van de brief, Burgemeester Goes was de eerste Burgemeester van Loosduinen (1811 tot 1813).

 

 

 

Baron R. Collot D' Escury (Rijksontvanger te) Loosduinen, verzonden op 15 juli 1846.

 

 

Baron R. Collot D' Escury te Loosduinen, verzonden op 14 april 1854.

 

Baron R. Collot D' Escury (Rijksontvanger te) Loosduinen, verzonden op 28 november 1855.