Deze website is onder constructie

WSM blokstempel

Na het Grootrondstempel kwam het blokstempel in gebruik. De WSM maakte gebruik van twee soorten stempels:             's Gravenzande - 's Gravenhage en Naaldwijk - 's Gravenhage. Deze stempels hebben tussen 1911 en 1920 dienst gedaan. Ook hier werden voor de trajecten Romeinse cijfers gebruikt.

 

1912-10-04-an.large.jpg

Deze ansicht werd op 4 oktober 1912 vanuit Loosduinen naar Middelburg gezonden. Het postzegel werd in de wagon afgestempeld met blokstempel 's Gravenzande - 's Gravenhage. Traject cijfer "I".

 

 

 

1913-08-14-ii-an.large.jpg

Ook deze Loosduinse ansichtkaart werd door de WSM vervoerd. Op 14 augustus 1913 ging de reis naar Rijswijk. Het trajectnummer in het stempel is "II".

 

 

 

 

 

19-5-09-30-iv-an.large.jpg

Wederom een Loosduinse kaart. Deze kaart werd op 30 september 1915 gestempeld met het stempel "Naaldwijk - 's Gravenhage" het traject nummer is "IV".

 

 

 

1916-08-23-iv-an.large.jpg

Ik val in herhaling dit is ook een Loosduinse ansicht, dit maal verzonden door een militiar. Hierdoor is het stempel goed leesbaar, datum 23 augustus 1916 traject nummer "IV". In Loosduinen was in de 1e wereldoorlog een legerkamp, hier was een regiment veldjagers gelegerd.