Deze website is onder constructie
Home » Westlandsche Stoomtram Maatschappij » WSM documenten/ brieven

WSM documenten/ brieven

 De brief is uit 1895 verzonden uit Poeldijk.

 

1895-09-23-8-12v-env.large.jpg

 

Achterzijde van de bovenstaande brief.

1895-09-23-8-12v-env-a.large.jpg

 

        

Een vergroting van de stempel: Loosduinen Hulppostkantoor een zeldzaam stempel.

Een Kleinrondstempel van Poeldijk op 5 cent Wilhelmina, een moeilijk stempel vooral op een brief.

 

 

WSM een brief van de Maatschappij IJzergieterij de Prins van oranje 17 oktober 1888.

wsm-ijzergieterij-de-prins-van-oranje-1888-10-17.large.jpg

 

's Gravenhage 17 oktober 1888

De Directie der Westlandsche

Stoomtramweg maatschappij

                       Amsterdam.

 

           Wij hebben, als vervolg op

ons schrijven van eergisteren de

eer u te berichten, dat heden

uw stoomketel door den ingenieur

van het stoomwezen is geperst

en goedkeurd.

                Gaarne zullen wij ver-

nemen wanneer de schuit of

wagen hier zal zijn om den ketel

af te halen.

 

                Uw geachte berichten

                                     gaarne

gaarne te gemoet ziende, verblij-

ven wij.

                  Hoogachtend

                 Maatschappij

IJzergieterij "de Prins van Oranje"

                 L.C. ten Brummelen

                   Directeur